Main menu
Wycena 0zł

Sprawdź teraz!

Kontakt

Zobacz jakie to proste.
Wystarczy jeden telefon.

Dział handlowy

Michał Plantos

+48 733 880 277

m.plantos@airaddiction.pl

Dział realizacji

Vasyl Savko

+48 531 206 153

v.savko@airaddiction.pl

Dział administracyjny

Barbara Szumigalska

+48 535 769 107

b.szumigalska@airaddiction.pl

UWAGA! Zmiana adresu!

Air Addiction Sp. z o.o.

ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław

NIP: 8952190006

REGON: 380439543

Air Addiction Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000734591;
kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości wpłacony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu zwrotnego przesłania wyceny produktu. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@airaddiction.pl (jeżeli to zrobisz nie będziemy mogli przesłać Ci wyceny). Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 60 miesięcy od daty wykonania ostatniej usługi. Po tym terminie dane zostaną przez nas usunięte.

Jednocześnie informujemy, ze Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz bezpłatnego uzyskania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Administratorem danych, które podałeś powyżej jest Air Addiction Sp. z o. o. Pomiotem przetwarzającym jest Firmao Polska sp. z o. o., Atlassian Inc. i Google Inc., które zapewniają obsługę naszego oprogramowania. Jeżeli uważasz, ze Twoje dane osobowe zostały naruszone przysługuje Ci prawo skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych będzie art. 6 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przepisy prawa krajowego, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. .

Zwrócenie się z zapytaniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie twoich danych osobowych. Wyrażając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.
Do góry